EN | PL | NO | DE

Automatyzacja ustalania cen

Zarządzanie dużą bazą produktów zawsze stanowi wyzwanie, szczególnie jeżeli zachodzi potrzeba częstego dostosowywania cen do sytuacji na rynku. Po przekroczeniu pewnej skali ręczne śledzenie poczynań konkurencji i aktualizacja własnej polityki cenowej dla każdego produktu staje się nieefektywne czasowo (a więc również kosztowo), a czasem wręcz niemożliwe.

Poznanie procesu

W Laskowski.pro budujemy wiele narzędzie do automatyzacji procesów. Każda minuta zaoszczędzona przez naszych klientów i ich pracowników na wykonywaniu powtarzalnych zadań to minuta którą mogą poświęcić na rozwijanie biznesu. Na początku zawsze staramy się dogłębnie poznać i zrozumieć proces który mamy zautomatyzować. W przypadku automatyzacji cen zaczęliśmy od spotkania z klientem i kluczowymi osobami zaangażowanymi w ten proces aby omówić teoretyczne założenia ich strategii cenowej. Następnie, aby potwierdzić na ile teoria sprawdza się w praktyce i jakich nietypowych wyjątków należy się spodziewać przyglądaliśmy się w jaki sposób aktualizowane były ceny rzeczywistych produktów. Ostatecznie ustaliliśmy, że celem jest prowadzenie agresywnej polityki cenowej na którą wpływają trzy głównej czynniki. cena każdego produktu zależy od jego sugerowanej przez producenta ceny detalicznej, docelowej marży i ceny w konkurencyjnych sklepach.

Wdrożenie planu w życie

Na szczęście każdy produkt w systemie e-commerce miał już przypisaną sugerowaną przez producenta cenę detaliczną, udało nam się również ustalić że docelowa marża sprzedaży jest podobna dla wszystkich produktów danej marki. Tym samym stworzyliśmy interaktywną tabelę umożliwiającą naszemu klientowi wpisanie maksymalnej obniżki ceny względem ceny sugerowanej dla produktów każdej z marek.

Ostatnią niezbędną informacją jest najniższa cena każdego z produktów w konkurencyjnych sklepach. Wszystkie potrzebne dane są dostępne publicznie w Internecie, wystarczy je zebrać w jednym miejscu. Naszym celem było zdobycie jak największej ilości danych jednocześnie unikając błędnego przypisywania cen do produktów. W tym celu zbudowaliśmy system pobierający ceny z wybranych sklepów i zbierający je w jednej bazie danych.

Po zdobyciu wszystkich informacji mogliśmy wdrożyć formułę wyliczającą nową cenę dla produktu, który sprowadza się do próby zaoferowania produktu w cenie niższej niż najniższa cena na rynku jednocześnie nie przekraczając maksymalnej obniżki ceny względem ceny sugerowanej dla produktów z danej marki. Ceny w systemie e-commerce są aktualizowane automatycznie każdego dnia.

Rezultat

System monitorowania cen działa nieprzerwanie od 2016 roku i zbiera tysiące cen każdego dnia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ilości i jakości zebranych danych, aby czerpać z nich jak najwięcej stworzyliśmy dla naszego klienta automatyczne raporty dostarczane w formie e-maila. Zawierają one na przykład listę wykrytych anomalii tj. cen mocno odbiegających od średniej na rynku. Nasz klient otrzymuje również tabelę ze wszystkimi aktualnymi cenami we wszystkich sklepach co daje unikalny wgląd w sytuację na rynku i politykę cenową każdego ze sklepów.

Kilka miesięcy później, kiedy upewniliśmy się co do poprawności zbieranych danych i dodaliśmy kilka dodatkowych zabezpieczeń uruchomiliśmy integrację z systemem e-commerce do automatycznej aktualizacji cen w tle.