Polityka Prywatności

Korzystając ze strony www.laskowski.pro akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Laskowski.pro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z biurem poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez Laskowski.pro do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona www.laskowski.pro zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są jako dane poufne.

Dane przechowywane są do czasu zakończenia rozmów/wyrażenia chęci usunięcia. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, sprzeciwu i cofnięcia zgody wobec przetwarzania - wyrażając takie życzenie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa że przetwarzanie danych go dotyczące narusza Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych.

Polityka Cookies

Pliki „cookies” to ciągi tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce użytkownika, gdy odwiedza on stronę internetową. Są one wykorzystywane w celu poprawienia użyteczności witryny oraz przekazywania informacji. Jeżeli z dowolnych przyczyn użytkownik nie chce zapisywać plików cookie, może dokonać konfiguracji przeglądarki internetowej, aby automatycznie je usuwać w momencie zamknięcia sesji.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze/urządzeniu w celu gromadzenia, przetwarzania i odtwarzania danych dotyczących sesji użytkownika. Zebrane za pomocą cookies dane służą nam do monitorowania ruchu na naszej stronie - używając technologii Google Analytics.

Informacja Prawna

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych wytycznych. Biorąc pod uwagę dużą zmienność biznesową oraz aktualizacje regulacji prawnych, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieprawidłowości

w informacjach zawartych na tej stronie. W związku z powyższym, informacji zawartych w serwisie internetowym nie należy traktować jako wiążących. Treści na niej zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Niektóre części witryny mogą pochodzić z zewnętrznych źródeł nad którymi Laskowski.pro nie posiada bezpośredniej kontroli.

Dokładamy wszelkich starań, w celu zapewnienia, rzetelności prezentowanych informacji. W żadnym wypadku Laskowski.pro oraz jego pracownicy lub podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie treści znajdujących się w serwisie Laskowski.pro.

Właściciel strony

Ta strona jest tworzona i obsługiwana przez:
LDESIGN Michał Laskowski wpisaną jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Gdynia, pod numerem 0000069226, NIP 586-213-16-07. Siedzibą firmy jest Gdynia, Ul. Augustyna Necla 17/2.

Wszelkie kwestie techniczne dotyczące funkcjonowania serwisu internetowego prosimy kierować do administratora na adres biuro@laskowski.pro